Split Administration

Den operative del af administrationen af forvaltningen af en investeringsfond kræver særlig kompetence og kostbare IT-systemer.

I stedet for at anskaffe disse, kan en kapitalforvalter vælge at uddelegere hele den operative drift til os. På denne måde kan kapitalforvalteren selv være juridisk forvalter for investeringsfonden, men overlade den daglige drift til os.

Andelene i kapitalforvalterens investeringsfond vil kunne handles på fundmarket.dk, som execution-only, eller de kan indgå i uafhængige investeringsrådgiveres rådgivning.