Central administration

Vores datterselskab, Fundmarket A/S, er et Investeringsforvaltningsselskab, som bl.a. forvalter Investeringsforeningen PortfolioManager.

Fundmarket leverer centrale administration services som kræves i en UCITS Investeringsforening eller SIKAV:

 • Risikostyring
 • Compliance
 • Emission/indløsning
 • NAV beregning
 • Bogføring
 • Kontrol af placeringsgrænser
 • Afvikling
 • Børsnotering
 • Distribution på fundmarket.dk
 • Myndighedsrapportering
 • Beregning af minumsudlodning
 • Beregning af resultatafhængigt honorar
 • Administration af distributionsaftaler (AG-informatik fører ejerbog)

Traditionel distribution (børsnotering)

Fundmarket understøtter investeringsfonde med traditionel distribution:

Kapitalforvalter -> IFS -> Market Maker -> Nasdaq Copenhagen -> Pengeinstitut -> VP -> Kunde

Den traditionelle distributionsmodel indeholder mange fordyrende led. Et af leddene - pengeinstituttet – kan være det sværeste at komme igennem, da de fleste pengeinstitutter i Danmark vil have betaling for at benytte deres udsalgssted, og denne betaling typisk opkræves som et AUM-baseret honorar via investeringsfonden (distributionsgebyr).

Fundmarket modellen

Fundmarket modellen ser således ud:

Kapitalforvalter -> Fundmarket -> Kunde

Fundmarket administrerer nemlig både investeringsfonden og dens investorer.

Det betyder, at kapitalforvalteren kan servicere sine nære kunder med Fundmarkets rådgiver applikation, og samtidigt lade detailkunder købe og sælge andele via Fundmarkets execution-only platform. Investorerne kan investere med frie midler, VSO-midler, Selskabsmidler og pensionsmidler i Fundmarkets kontoførende andelsklasser.