Family Office

Der findes mange måder at indrette et Family Office på med kombinationer af IT-systemer og juridiske konstruktioner til kollektive investeringsordninger, men kun en lille brøkdel af dem findes i Danmark.

AG-informatik er landets førende eksperter i at sammensætte netop den kombination, som giver den bedste service til medlemmer af familien, samtidigt med de laveste omkostninger til administration og investering.

Faktisk er vi en slags arkitekter til Family Offices - og faktisk de eneste i Danmark.

Et lille eksempel:

Et Family Office søger tilladelse som FAIF, og opretter en kontoførende AIF-værdipapirfond eller en AIF-SICAV med et antal afdelinger, hvor alle kollektive investeringer foretages.

Den operative administration uddelegeres til AG-informatik, som sørger for daglig bogføring, og stiller en rådgiverplatform til rådighed for Family Office't, hvor kunderapportering og siker kommunikation kan gennemføres.

AG-informatik sørger for dokumentation af KYC-processer, samt forebyggelse af hvidvask.

De enkelte medlemmer af Family Office't får andele af de underfonde, som er relevante, og køber/sælger andele med almindelig kontooverførsel.